ALEX ULTRA PRO EX

Bột bả nội thất là sản phẩm bột trét tường sử dụng trên các bề mặt nội thất, hồ, vữa, bê tông. Công dụng - ...

Xem thêm
ALEX ULTRA PRO EX

Bột bả nội thất cao cấp là sản phẩm bột trét tường sử dụng trên các bề mặt nội thất, hồ, vữa, bê tông. Công ...

Xem thêm
ALEX ULTRA PRO EX

Bột bả chống thấm ngoại thất là sản phẩm bột trét tường sử dụng trên các bề mặt ngoại thất, hồ, vữa, bê tông. Công ...

Xem thêm